Tjänster

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Axlon Recycling System

 

 

Vårt säkraste alternativ!

Så här fungerar det

 • Axlon sköter all din hantering av kontanterna från det att du matat ner dem i Axlon Sedelenhet till dess att du har dem på butikens konto.
 • Vid behov tömmer butiken kassetten i deponeringsskåpet.
 • Vi försäkrar kontanterna i deponeringsskåpet från brand, stöld eller inbrott.
 • Vi sköter hämtningen av kontanterna tillsammans med värdetransportör.
 • Vi sätter in kontanterna 2 dagar efter det de deponerats i deponeringsskåpet, oavsett om de hämtats eller ej!

Axlon RS

Detta är vårt säkraste alternativ.

Kontanterna är oexponerade hela vägen från kassan till banken.

De förflyttas i en kassett till Axlons Deponeringskåp där de automatiskt töms. Ingen i butiken har åtkomst till Deponeringsskåpet. Axlon sätter dagligen in dagens kontantförsäljning på butikens konto. Kontanterna hämtas sedan efter behov av värdetransportör.

Det här ingår

 • Komplett utrustning
 • Automatisk insättning av deponerad dagskassa
 • Värdetransportör som hämtar kontanterna
 • Installation av hårdvara och mjukvara
 • Licenser för mjukvara
 • Utbildning
 • Service och support

Copyright © All Rights Reserved