Produkter

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Axlon Produkter

Axlon Sedelenhet

 

Denna modul är lätt att integrera i befintlig butiksmiljö.

Installationen görs av Axlon. Axlon Sedelenhet, som endast har ett inmatningsfack för samtliga valörer, är utrustad med äkthetskontroll för identifikation av sedlar. Sedelenheten kan anpassas till att ta emot de flesta valutor. Produkten är helt sluten och försedd med

elektroniskt och mekaniskt lås.

 

Axlon Sedelenhet skapar en trygg och flexibel miljö för all butikspersonal. Personalen kan inte komma åt kontanterna i systemet vilket ger en säker miljö vid t.ex. rån eller inbrott.

Den ökade flexibiliteten består i att personalen kanlämna kassan när som helst utan att några kontanter finns exponerade.

Axlon Sedelenhet betalar alltid ut rätt växel, vilket sparar tid för personalen i kassan som inte behöver räkna växeln.

Butiken slipper också att räkna växelkassan då den alltid finns förvarad i AxlonRS Sedelenhet.

 

 

 

 

Axlon Sedelenhet

Axlon Myntenhet

 

Denna enhet är är kopplad till Axlon sedelenhet som i sin tur är kopplad till kassan, vilket bla innebär att det inte krävs några särskilda eluttag för myntenheten i kassan.

Axlon Myntenhet integreras i kassadisken med hänsyn tagen till kundens önskemål kring ergonomi och funktionalitet.

Med AxlonRS Myntenhet sparar butiken tid eftersom kassören inte behöver hantera några mynt.

På myntenheten finns en skärm som alltid visar kunden vilket belopp som är inmatat för att enkelt kunna följa transaktionen.

Enheten är toppmatad och enkel att rengöra.

 

Axlon Myntenhet

Axlon Kassett

Kassetten är placerad inuti AxlonRS Sedelenhet.

När ett arbetsskift är slut tömmer sedelenheten kontanterna i kassetten.

Kassettenkan förses med infärgningsskydd som tillval för ytterligare säkerhet. AxlonRS Kassett erbjuder säker förvaring under transport till butikens kontorsutrymme där kontanterna sedan töms i antingen AxlonRS Tömningsenhet eller i AxlonRS Deponeringsskåp.

 

 

 

Axlon Tömningsenhet

Denna enhet placeras ofta i butikens kontor.

AxlonRS Kassett dockas till AxlonRS Tömningsenhet och kontanterna töms ut för manuell uppräkning av ansvarig butikspersonal. Kontanterna töms ut i tömningsenhetens sedelfack.

Produkten är främst avsedd för de kunder som själva önskar hantera deponering av kontanta medel.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved